Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Specjaliści w naszym przedszkolu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
zdjęcie
Dobre duszki naszego Przedszkola, dzięki którym dzieci tak wiele mogą skorzystać.
   Indywidualne podejście pomaga w prawidłowym rozwoju naszych pociech, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w edukacji. Dzięki dobrze dobranym metodom nauczania, specjaliści  pomagają dzieciom jak najlepiej zapamiętać, utrwalić  i przyswoić wiedzę. Udzielają pomocy i wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nasi specjaliści to doświadczeni nauczyciele z dziedziny pedagogiki – terapeuta pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda,  nauczyciele wspomagający. 
 
   Pedagog prowadzi indywidualną  terapię pedagogiczną, obserwuje dzieci  w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli oraz rodziców  udzielając im wskazówek i porad. Opracowuj e program zajęć dla dzieci, ucząc dobrej komunikacji i twórczego myślenia, właściwego zachowania. Usprawnia precyzyjne ruchy dłoni i palców. Jest specjalistą  terapii ręki, która ma na celu zaangażowanie całej ręki w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów  kineyzyjnych.
Pani pedagog   prowadzi również zebrania  dla rodziców, wspólnie z wychowawcami, jest autorem programu ,, Profilaktyczno-wychowawczego”,który w naszym przedszkolu jest realizowany przez wszystkich wychowawców.
 
   Logopeda - organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka. Usprawnia funkcje warunkujące prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, usuwa zakłócenia i zaburzenia  komunikacji językowej, pomaga  w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy.
 
   Nauczyciele wspomagający-  współorganizują kształcenie integracyjne w przydzielonym oddziale oraz podejmują zadania związane z realizacją podstawowych funkcji przedszkola: opiekuńczej,  wychowawczej i dydaktycznej. Podczas zajęć z terapii pedagogicznej stymulują, usprawniają rozwój funkcji psychomotorycznych dzieci, wyrównują braki, eliminują niepowodzenia szkolne, dostrzegają uzdolnienia. 
 
   Terapeuta Integracji  sensorycznej - głównym zadaniem SI jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, głównie przedsionkowych, dotykowych i proprioceptywnych w taki sposób,  aby dziecko odpowiedziało reakcją (czynnością) poprawiającą integrację tych bodźców. Ćwiczenia sprawiają, że poprawia się koordynacja wzrokowo – ruchowa, sprawność manualna, orientacja w schemacie ciała i percepcja wzrokowo – przestrzenna. Dzieci zaczynają lepiej skupiać uwagę, rozwija się ich samodzielność, poczucie pewności siebie i własnej wartości. Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest w formie zabawowej. Odbywa się w sali wyposażonej  w odpowiedni sprzęt.
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które pokazują, jak dzieci pracują na zajęciach ze specjalistami. 
powrót