Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Projekty w naszym przedszkolu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Szanowni Państwo!!!

W naszym przedszkolu nigdy się nie zatrzymujemy, cały czas szukamy nowych rozwiązań. Dbamy o to, aby nasze przedszkolaki czuły się tutaj bezpiecznie i miały wiele możliwości rozwoju. Rozwijamy  uzdolnienia  i  zainteresowania dzieci,  jak rownież  wspomagamy i wspieramy we wszystkich podejmowanych działaniach. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i chętnie bierzemy udział w różnorodnych przedsięwzięciach. W  okresie ostatnich trzech lat, na przełomie lat 2014/2016 w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka zostały zrealizowane następujące Projekty:  
 
1.  Pierwszy Projekt we współpracy z WFOŚiGW

Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, ,,Prawo ochrony środowiska",  w oparciu o złożony wniosek  w dniu 24.04.2015 r., zarejestrowany pod numerem N150557W, w związku z Uchwałą Nr 1126/2015 Zarządu z dnia 16.06.2015 roku, WFOŚiGW udzielił dotacji na dofinansowanie Zadania:

- Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym  Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka ,,Magicznie w naszym ogrodzie"
 
Umowa Nr
124/ee/d/2015
Data podpisania
10.07.2015 rok

Dziedzina
Edukacja ekologiczna

2. Drugi Projekt:  POMAGAMY – wolontariat pracowniczy PGE – rok 2015
 
,, Przygotowanie sali integracyjnej z kącikiem czytelniczym” oraz  doposażeniem placu zabaw.
 
Nadmienić musimy, że w ramach tego Projektu Przedszkole pozyskało 5 tysięcy złotych, na wykonanie  tego Projektu. Wszystkie prace wykonywali wolontariusze: rodzice, nauczyciele.
 
 
3. Trzeci Projekt: POMAGAMY – wolontariat pracowniczy PGE – rok 2016
 
,, Utworzenie Sali Doświadczania Świata”
 
W ramach tego Projektu Przedszkole ponownie  pozyskało 5 tysięcy złotych, na wykonanie  tego Projektu.  Wszystkie prace wykonywali wolontariusze: rodzice, nauczyciele. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym !!! Ludzie o wielkich sercach nie liczą swojego czasu, dzięki takim osobom świat staje się lepszy!