Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Rada Rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Misia Uszatka w roku szkolnym 2017/2018


Przewodnicząca – Pani Marta Chojnacka – grupa II

Zastępca Przewodniczącej – Pan Przemysław Górski – grupa V

Skarbnik – Iwona Adamska - grupa II

Protokolant – Anna Nowaczyk – grupa II

Koordynator strony internetowej, zakładka ,, Głos rodzica”:

Pani Marta Jaworska - grupa III


Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc ze strony Rady Rodziców

oraz wszystkich trójek oddziałowychŻyczymy udanego roku 2017/2018
oraz jak najlepszej wspólpracy na rzecz naszych dzieci
 


 

Z poważaniem

dyrektor Przedszkola

Henryka Zawiślak